chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu ca dao hoàn chỉnh: A. Ăn…(1)……….nói…..(2)……… B.Ai

chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu ca dao hoàn chỉnh:
A. Ăn…(1)……….nói…..(2)………
B.Ai mà nói dối với ai
Thì trời giáng hạ cây……………giữa đồng

1 bình luận về “chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu ca dao hoàn chỉnh: A. Ăn…(1)……….nói…..(2)……… B.Ai”

 1. a, Ăn $\text{đơm}$ nói $\text{đặt}$
  => Nghĩa : Đưa ra những lời bịa đặt , sai với sự thật 
  => $\text{Từ cần điền : đơm – đặt }$
  b Ai mà nói dối với ai 
  Thì trời giáng hạ cây $\text{khoai}$ giữa đồng 
  => Nghĩa : Đây là một lời thề của người Việt Nam ta ,câu chuyện đã đến lúc nghiêm trang hoặc rất gay cấn
  => $\text{Từ cần điền : khoai }$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới