Chọn và giới thiệu 1 nhân vật lịch sử đã có công giữ nước ( Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Đại Hành), điều gì khiến em khâm phục

Chọn và giới thiệu 1 nhân vật lịch sử đã có công giữ nước ( Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Đại Hành), điều gì khiến em khâm phục, học tập hoặc noi gương nhân vật đó

1 bình luận về “Chọn và giới thiệu 1 nhân vật lịch sử đã có công giữ nước ( Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Đại Hành), điều gì khiến em khâm phục”

Viết một bình luận