Chứng minh câu tục ngữ ”lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”//

Chứng minh câu tục ngữ ”lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”//

1 bình luận về “Chứng minh câu tục ngữ ”lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”//”

  1. Câu tục ngữ “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” là một câu tục ngữ đầy ý nghĩa, bởi nó phản ánh được đúng ý nghĩa, mục đích của các cuộc giao tiếp, đồng thời câu tục ngữ cũng như lời khuyên chân thành, lời nhắn nhủ của ông cha ta với các thế hệ hậu bối về cách ững xử khéo léo trong giao tiếp cũng như cách xử dụng lời nói của mình sao cho phù hợp, đạt được mục đích giao tiếp cao nhất của các cuộc giao tiếp. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, giao tiếp chính là cách thức con người trao đổi tư tưởng, tình cảm với nhau. Do đó, trong một ngày ta có thể tiếp xúc với rất nhiều người. Tuy nhiên,trong quá trình tiếp xúc này, ta có gây được thiện cảm với họ hay không lại hoàn toàn vào cách xử dụng ngôn ngữ của chúng ta.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới