có mấy từ láy trong câu: “Một buổi sáng trời mát mẻ, bên bờ hồ trong xanh, Rùa đang hì hục tâp chạy?

có mấy từ láy trong câu: “Một buổi sáng trời mát mẻ, bên bờ hồ trong xanh, Rùa đang hì hục tâp chạy?Viết một bình luận

Câu hỏi mới