có ý kiến cho rằng thơ ca bắt rễ từ lòng người nỡ hoa nơi từ ngữ em hiểu ý kiến trên như thế nào hãy làm sáng tỏ qua bài thơ

có ý kiến cho rằng thơ ca bắt rễ từ lòng người nỡ hoa nơi từ ngữ em hiểu ý kiến trên như thế nào hãy làm sáng tỏ qua bài thơ ra vườn nhặt nắng

1 bình luận về “có ý kiến cho rằng thơ ca bắt rễ từ lòng người nỡ hoa nơi từ ngữ em hiểu ý kiến trên như thế nào hãy làm sáng tỏ qua bài thơ”

  1. Có ý kiến cho rằng”Thơ ca bắt rễ từ lòng người nở hoa nơi từ ngữ”. Quan điểm này hoàn toàn đúng với bài thơ Ông đồ. Vì bài thơ xuất phát từ sự thương cảm, tiếc nuối, trân trọng của tác giả đối với nền Nho học truyền thống đã qua, cùng với những lớp người xưa cũ như ông đồ.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới