Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con (Ca

Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
(Ca dao)
Câu 1 (1.0 điểm). Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Bài ca dao trên thể hiện tình cảm giữ
Câu 2(1.0 điểm). Ghi lại các 2 từ đơn, 2 từ ghép có trong đoạn thơ trên?
Câu 3 (1.0 điểm). Câu thơ “Công cha như núi Thái Sơn ” sử dụng phép tu từ nào? Tác dụng của phép tu từ đó?

1 bình luận về “Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con (Ca”

 1. 1
  – Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ lục bát
  – Bài ca dao trên thể hiện tình cảm của cha mẹ với con cái.
  2
  – Các từ đơn: như, nước, chảy, ra, thờ, kính,…
  – Các từ ghép: Công cha, Thái Sơn, nghĩa mẹ, …
  3
  – Câu “Công cha như núi Thái Sơn” sử dụng phép so sánh
  – Tác dụng: ca ngợi công lao vô cùng to lớn của người cha

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới