Đặt 5 câu có sử dụng phó từ đi kèm động từ

Đặt 5 câu có sử dụng phó từ đi kèm động từ

2 bình luận về “Đặt 5 câu có sử dụng phó từ đi kèm động từ”

 1. Hôm nay em rất buồn
  Phó từ : rất
  Hôm qua em không buồn
  Phó từ : không
  Ngày mai em phải đi học
  Phó từ : phải
  Hôm qua e chưa học bài
  Phó từ : chưa
  Hôm qua em bị cảm cúm
  Phó từ : bị

  Trả lời
 2. -Cô ấy đã đi ra nước ngoài rồi 
  =>Phó từ ” đã” 
                                                                                                   
  -Bây giờ tốt nghiệp rồi không biết mọi người có đang nhớ đến lớp không
  =>Phó từ “đang”
                                                        
  -Tôi đã từng ghét môn Mĩ Thuật nhưng bây giờ tôi thích nó hơn rồi
  =>Phó từ ” từng”
                                                                           
  -Ngày mai lớp tôi sẽ đi chơi ở công viên nước
  =>Phó từ “sẽ”
                                                                                                  
  -Lớp chúng tôi sắp phải kiểm tra giữa kì rồi
  =>Phó từ “sắp”
  *Phó từ nghĩa là : những từ được sử dụng để đi kèm với các động từ, tính từ, trạng từ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới