Dấu chấm lửng trong câu sau có tác dụng gì Hạt gạo làng ta Gửi ra tiền tuyến Gửi về phương xa Em vui em hát Hạt vàng làng ta

Dấu chấm lửng trong câu sau có tác dụng gì
Hạt gạo làng ta
Gửi ra tiền tuyến
Gửi về phương xa
Em vui em hát
Hạt vàng làng ta
A. Liệt kê những sự vật tương tự
B. Làm giản nhịp câu văn
C. Thể hiện lời nói ngập ngừng, ngắt quãng
D. Lời trích dẫn được lược bỏViết một bình luận

Câu hỏi mới