Đề bài: Viết bài văn nghị luận bàn luận về một vấn đề xã hội mà em quan tâm

Đề bài: Viết bài văn nghị luận bàn luận về một vấn đề xã hội mà em quan tâm
Viết một bình luận