Đề tài, chủ đề của tiểu thuyết “Tắt đèn”

Đề tài, chủ đề của tiểu thuyết “Tắt đèn”

1 bình luận về “Đề tài, chủ đề của tiểu thuyết “Tắt đèn””

  1. Đề tài: Cuộc sống khổ cực của người nông dân trước Cách mạng tháng 8.
    Chủ đề: Sự mẫu thuẫn giữa người nông dân và xã hội phong kiến, giữa người dân và bọn địa chủ, cường hào; người dân và các định kiến xã hội.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới