Đêm lúc bẫy giá lạnh hơn, càng làm cho mình thấy cái ấm trong chân là dễ chịu. Tiếng mưa reo và gió thổi như một thứ âm nhạc

Đêm lúc bẫy giá lạnh hơn, càng làm cho mình thấy cái ấm trong chân là dễ chịu. Tiếng mưa reo và gió thổi như một thứ âm nhạc vui vui, ru ngủ người ta dần dẫn. Hai anh em chủng tôi vừa cuộn kín trong chăn cho ấm vừa nói chuyện, Chúng tôi nghĩ đến, rồi thương hại những người lữ khách vào giờ này hãy còn đi trên con đường vắng, ướt như chuột lột và run như cầy sấy, đi vội vàng để tìm một chỗ trả chân. Chúng tôi lợi ái ngại cho những nhà nghèo bên hàng xóm, giờ này vợ chồng con cái đều phải dậy để chống cột nhà là mà mỗi cơn gió mạnh làm lung lay và để đem các châu thau
hứng những chỗ giỏ nước.
Khi người là được yên ấm trong một căn phòng nhà gạch chắc chắn, không sợ mưa giỏ về phần mình, thì người ta dễ đem thương đối với những người xấu số hơn (Trích Tiếng chim kêu -Thạch Lam, NXB Văn học, 2015, tr. 61)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 2. Trong đoạn trích, người lữ khách được miêu tả qua những chi tiết nào? Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật so sánh trong câu vẫn sau:
Tiếng mưa reo và gió thổi như một thứ âm nhạc vui vui, ri ngủ người ta dần Câu 4. Thông điệp nào trong đoạn trích để lại cho anh/chị ấn tượng nhất Visao?

1 bình luận về “Đêm lúc bẫy giá lạnh hơn, càng làm cho mình thấy cái ấm trong chân là dễ chịu. Tiếng mưa reo và gió thổi như một thứ âm nhạc”

  1. 1, Miêu tả, biểu cảm, nghị luận
    2, Những người lữ khách vào giờ này hãy còn đi trên con đường vắng, ướt như chuột lột và run như cầy sấy, đi vội vàng để tìm một chỗ trả chân.
    3, Biện pháp so sánh giúp âm thanh mưa và gió hiện lên sinh động, dễ hình dung hơn.
    4, Thông điệp ấn tượng nhất là lòng thương người đối với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Khi chúng ta có hoàn cảnh tốt thì chúng ta thương cho những người có hoàn cảnh kém hơn mình. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới