Đọc các đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới. – Biển luôn thay đổi màu tuỳ theo sắc mây trời. Trời xanh th

Đọc các đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới.
– Biển luôn thay đổi màu tuỳ theo sắc mây trời. Trời xanh thắm, biển cũng xanh thẳm như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề. Trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu, giận dữ..
– Vào mùa sương, ngày ở Hạ Long như ngắn lại. Buổi sớm, mặt trời lên ngang cột buồm, sương tan, trời mới quang. Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.
a) Tìm câu ghép trong những đoạn trích trên.
b) Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong mỗi câu ghép
c) Có thể tách mỗi vế câu nói trên thành một câu đơn ? Vì sao ?

2 bình luận về “Đọc các đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới. – Biển luôn thay đổi màu tuỳ theo sắc mây trời. Trời xanh th”

 1. a, Câu ghép trong đoạn trích trên là : 
  Trời xanh thắm, biển cũng xanh thẳm như dâng cao lên, chắc nịch
  + Vế 1 : Trời xanh thắm 
  + Vế 2 : biển cũng xanh thẳm như dâng cao lên, chắc nịch
  – Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương.
  + Vế 1 : Trời rải mây trắng nhạt
  + Vế 2 : biển mơ màng dịu hơi sương
  – Trời âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề
  + Vế 1 : Trời âm u mây mưa
  + Vế 2 : biển xám xịt nặng nề
  –  Trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu, giận dữ
  + Vế 1 : Trời ầm ầm dông gió
  + Vế 2 : biển đục ngầu, giận dữ
  – Buổi sớm, mặt trời lên ngang cột buồm, sương tan, trời mới quang
  + Vế 1 : Buổi sớm, mặt trời lên ngang cột buồm, sương tan
  + Vế 2 :  trời mới quang
  – Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển
  + Vế 1 : Buổi chiều, nắng vừa nhạt
  + Vế 2 : sương đã buông nhanh xuống mặt biển 
                  
  b, Xác định quan hệ và ý nghĩa 
  => Quan hệ về $\text{Nguyên nhân – Kết quả }$ 
  + Trời xanh thắm, biển cũng xanh thẳm như dâng cao lên, chắc nịch
  + Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương
  + Trời âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề
  +  Trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu, giận dữ
  => Quan hệ $\text{ Đồng thời}$ 
  + Buổi sớm, mặt trời lên ngang cột buồm, sương tan, trời mới quang 
  +  Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.
                   
  c, Không thể tác mỗi vế câu nói trên thành một câu đơn . Vì khi tách ra quan hệ về mặt ý nghĩa cũng sẽ không được chặt chẽ , không liên quan với nhau . Các câu trong bài sẽ rời rạc , không hay 

  Trả lời
 2. + Đoạn 1 
  – Trời xanh thẩm , biển cũng xanh thẩm như dâng cao lên chắc nịch 
  – Trời rải mây trắng nhạt , biển mơ màng dịu hơi sương 
  – Trời âm u mây mưa , biển xám xịt nặng nề 
  – Trời ầm ầm dông gió , biển đục ngầu , giận dữ 
  => Quan hệ nguyên nhân , kết qủa 
  + Đoạn 2 
  – Buổi sớm , mặt trời lên ngang cột buồm , sương tan , trời mới quang 
  – Buổi chiều , nắng vừa nhạt , sương đã buông nhanh xuống mặt biển 
  => Quan hệ đồng thời 
  — Không thể tách các vế câu thành các câu đơn bởi vì nó sẽ làm mất đi ý nghĩa quan hệ vốn có trong câu ghép , người đọc người nghe sẽ không hiểu ý nghĩa câu nói —
  CHÚC BẠN HỌC TỐT ^.^

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới