đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Không có gì tự đến đâu Con.. Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa Hoa sẽ thơm k

đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
Không có gì tự đến đâu Con..
Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa.
Mùa bội thu phải một nắng hai sương,
Không có gì tự đến dẫu bình thường.
Phải bằng cả bàn tay và nghị lực!
Như con chim suốt ngày chọn hạt,
Năm tháng bao dung khắc nghiệt lạ kỳ.
Câu `1:` Xác định PTBĐ chính của đoạn thơ.
Câu `2:` Bài thơ được viết theo thể thơ nào.
Câu `3:` Bài thơ nhắn nhủ của ai nói với ai
Câu `4:` Trong câu thơ “Mùa bội thu trải một nắng hai sương” . Thành ngữ “Một nắng hai sương” có ý nghĩa gì?
Viết một bình luận