đọc lại chuyện Đẽo cày giữa đường trong sách giáo khoa trang 6 đến 7 và trả lời các câu hỏi câu 1 Theo em đối với người thợ m

đọc lại chuyện Đẽo cày giữa đường trong sách giáo khoa trang 6 đến 7 và trả lời các câu hỏi câu 1 Theo em đối với người thợ mộc 300 quan tiền có phải là số tiền lớn không?Căn cứ vào đâu để khẳng định như vậy?

1 bình luận về “đọc lại chuyện Đẽo cày giữa đường trong sách giáo khoa trang 6 đến 7 và trả lời các câu hỏi câu 1 Theo em đối với người thợ m”

  1. đối với người thợ mộc 300 quan tiền là rất lớn 
    căn cứ vào: người thợ mộc đều nghe, làm theo lời khuyên của những người đi đường bởi vì những người đi đừng có nói 1 câu(làm như thế này, thế kia) “mới có nhiều người mua “.điều dó chứng tỏ anh ta muốn bán được nhiều cái cày để kiếm lại vốn   
    – bởi câu nói cuối cùng nửa ” bao nhiêu vốn liếng đi đời nhà ma ”    

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới