Đói cho sạch rách cho thơm Nêu nội dung, nghệ thuật ,nhịp vần,phép…,ý nghĩa

Đói cho sạch rách cho thơm
Nêu nội dung, nghệ thuật ,nhịp vần,phép…,ý nghĩa

2 bình luận về “Đói cho sạch rách cho thơm Nêu nội dung, nghệ thuật ,nhịp vần,phép…,ý nghĩa”

 1.            “Đói cho sạch, rách cho thơm”
   * Nội dung:  Đói cho sạch rách cho thơm là đức tính liêm khiết, sống trong sạch, câu tục ngữ nói lên rằng dù đói rách, cùng khổ hay gặp khó khăn vất vả cũng phải biết gìn giữ nhân cách và phẩm chất tốt đẹp, sống ngay thẳng, trong sạch.
   * ý nghĩa: dù đói rách, cùng khổ hay gặp khó khăn vất vả cũng phải biết gìn giữ nhân cách và phẩm chất tốt đẹp, sống ngay thẳng, trong sạch.
   * Nghệ thuật: sử dụng nghệ thuật tương phản.
       + Trong câu có các từ trái nghĩa: Đói – Sạch sẽ, Rách – Thơm.
   * Nhịp vần:         gieo vần liền : ‘Rách’ với ‘sạch;
                                                         Nhịp: 3/3 
                                                          Đối:  Đói -sạch, rách- thơm
   * Giá trị của câu tục ngữ: Là đạo lý giáo hóa, khuyên răn sâu sắc giúp con người gìn giữ nhân phẩm và đạo đức.
  ~~~Học tốt nhé~~~
  $#gaminghieu$ 

  Trả lời
 2. Đói cho sạch rách cho thơm.
  @ Nội dung
   – Câu tục ngữ trên nói lên được phẩm chất tốt đẹp, dù đói rách cũng phải biết giữ gìn nhân cách sống tốt đẹp và ngay thẳng.
  @ Nghệ thuật
   – Sử dụng phép tu từ tương phản : Đói – sạch, rách – thơm.
  @ Nhịp, vần …
   – Nhịp 3/3
   – Cách gieo vần liền sạch – rách
   – Sự cân đối cấu trúc giữa 2 vế trong một câu tục ngữ.
  @ Ý nghĩa
   – Đói cho sạch rách cho thơm là đức tính thanh liêm, sống trong sạch, cũng là lời răn dạy của cha ông ta về đạo lý, tư tưởng sống ở đời trong bất kì hoàn cảnh nào vẫn phải giữ gìn lí tưởng sống và tâm hồn trong sạch thanh cao.
  ᴘʜᴜᴏɴɢ ᴄʜᴀᴍ ᴄᴏᴛ sᴏɴɢ.

  Trả lời

Viết một bình luận