Đồng Nai có bốn rồng vàng, Lộc hoạ, Lễ phú, Sang đàn, Nghĩa thi. 3. Xác định vần của bài ca dao trên. 4. Đề tài của bài ca

Đồng Nai có bốn rồng vàng,
Lộc hoạ, Lễ phú, Sang đàn, Nghĩa thi.
3. Xác định vần của bài ca dao trên.
4. Đề tài của bài ca dao trên là gì?
gấpViết một bình luận

Câu hỏi mới