ee noi nghe t ngu van giúp đi theeeeee nao là vban tóm tắt

ee noi nghe t ngu van giúp đi theeeeee nao là vban tóm tắt

2 bình luận về “ee noi nghe t ngu van giúp đi theeeeee nao là vban tóm tắt”

  1. $\text{#Hankie}$
    Văn bản tóm tắt là dạng rút gọn của văn bản gốc(có thể do tác giả hoặc người đọc thực hiện), tuy có nội dung ngắn hơn nhưng văn bản tóm tắt vẫn phản ánh đầy đủ nội dung cơ bản của văn bản gốc

    Trả lời
  2. Văn bản tóm tắt là văn bản đã trải qua quát trình trình bày lại nội dung của văn bản, có loại bỏ những thông tin không cần thiết theo mục đích đã định. Văn bản tóm tắt bao giờ cũng ngắn hơn văn bản gốc, trong tóm tắt văn bản, việc lựa chọn thông tin nào để đưa vào văn bản tóm tắt tùy thuộc vào mục đích của người tóm tắt, chỉ đưa ra những sự kiên, thông tin chủ chốt

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới