em có đồng ý với ý kiến : thay vào đó, những học sinh khác lại luôn có ý nghĩ rằng việc học rất cực khổ. Họ cảm thấy rất vui

em có đồng ý với ý kiến : thay vào đó, những học sinh khác lại luôn có ý nghĩ rằng việc học rất cực khổ. Họ cảm thấy rất vui khi không phải học . Những học sinh này luôn lười biếng và không bao h hoàn thành kế hoạnh để đạt mục tiêu” vì sao?Viết một bình luận