em hãy nêu tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong 1 văn bản mà em đã biết

em hãy nêu tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong 1 văn bản mà em đã biết

1 bình luận về “em hãy nêu tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong 1 văn bản mà em đã biết”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới