Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn kể về 1 món ăn đặc sản của tỉnh Trà Vinh Lưu ý:ko chép mạng nha . Ai chép mạng mik sẽ vote 2* Cảm

Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn kể về 1 món ăn đặc sản của tỉnh Trà Vinh
Lưu ý:ko chép mạng nha . Ai chép mạng mik sẽ vote 2*
Cảm ơn trướcViết một bình luận

Câu hỏi mới