Em hiểu thế nào về câu thơ sau của bài thơ “Trăng ơi…từ đâu đến”: “Trăng ơi có nơi nào sáng hơn đất nước em…”? (trình bày

Em hiểu thế nào về câu thơ sau của bài thơ “Trăng ơi…từ đâu đến”:
“Trăng ơi có nơi nào
sáng hơn đất nước em…”?
(trình bày đoạn văn từ 3 đến 5 câu)Viết một bình luận

Câu hỏi mới