Em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức? Em không nghe rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ? Em không

Em không nghe mùa thu
dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
hình ảnh kẻ chinh phu
trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu.
lá thu kêu xào xạc,
con nai vàng ngơ ngác
đạp trên lá vàng khô?
câu 2:tìm các từ láy trong bài thơ và cảm nhận về cái hay của việc sử dụng các từ láy trong bức tranh thu
câu 1: trình bày cảm nhận của em về bức tranh thu trong 4 dòng thơ cuối (5-7 dòng )Viết một bình luận

Câu hỏi mới