em yêu nhà em hàng xoan trước ngõ

em yêu nhà em
hàng xoan trước ngõ
hoa xao xuyến nở như
mây từng chùm.
Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào?giải thích?
A.nhân hóa, so sánh
B.so sánh, hoán dụ
C.Nhân hóa, ẩn dụ
D.điệp ngữ, so sánhViết một bình luận

Câu hỏi mới