Giải thích nghĩa của 2 từ hán việt : trắc ẩn , thuần khiết Trung thành ,tục lệ

Giải thích nghĩa của 2 từ hán việt : trắc ẩn , thuần khiết
Trung thành ,tục lệViết một bình luận

Câu hỏi mới