Giải thích và Chứng minh luận điểm sau : Lòng khiêm tốn có thể coi là 1 bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử th

Giải thích và Chứng minh luận điểm sau : Lòng khiêm tốn có thể coi là 1 bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vậtViết một bình luận

Câu hỏi mới