giúp mình làm một đoạn thơ 4 chữ về mẹ với ạ.

giúp mình làm một đoạn thơ 4 chữ về mẹ với ạ.

1 bình luận về “giúp mình làm một đoạn thơ 4 chữ về mẹ với ạ.”

 1. trả lời
  người mẹ của em
  như vòng tay ấm
  người mẹ của em
  như một cô tiên
  người mẹ của em
  như dòng sữa ngọt
  người mẹ của em
  như lời hát ru
  người mẹ của em
  như những bữa cơm
  là tay mẹ nấu
  với nước mẹ đun
  mẹ là tất cả
  con yêu mẹ nhiều
  @PHUONGDO03139
  #hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới