Hãy cho biết Trong bài văn quyển vở của em có mấy biện pháp tu từ? Đó là cái nào?

Hãy cho biết Trong bài văn quyển vở của em có mấy biện pháp tu từ?
Đó là cái nào?

2 bình luận về “Hãy cho biết Trong bài văn quyển vở của em có mấy biện pháp tu từ? Đó là cái nào?”

 1. – Trong bài “Quyển vở của em ” sử dụng biện pháp tu từ : 
  + So sánh :
  Từng dòng kẻ ngay ngắn
  Như chúng em xếp hàng
  + Điệp ngữ : Lật từng trang, từng trang

  Trả lời
 2. – Trong bài thơ quyển vở của em có 2 biện pháp tu từ.
  – Đó là :
  + So sánh :
  Từng dòng kẻ ngay ngắn
  Như chúng em xếp hàng
  + Điệp ngữ :
  Lật từng trang, từng trang
  + Nhân hóa :
  Chữ đẹp là tính nết
  Của những người trò ngoan

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới