Hãy làm một bài thơ khoảng 4 dòng . Thể thơ 4 chữ hoặc 5 chữ Thể hiện cảm xúc của mình về một loài vật trong đó có sử dụng ít

Hãy làm một bài thơ khoảng 4 dòng . Thể thơ 4 chữ hoặc 5 chữ
Thể hiện cảm xúc của mình về một loài vật trong đó có sử dụng ít nhất hai biện pháp tu từ bất kì

1 bình luận về “Hãy làm một bài thơ khoảng 4 dòng . Thể thơ 4 chữ hoặc 5 chữ Thể hiện cảm xúc của mình về một loài vật trong đó có sử dụng ít”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới