hiện nay ,tình trạng ô nhiễm cho môi trường trở nên nghiêm trọng .Em hãy đề xuất những giải pháp nhằm làm cho môi trường xanh

hiện nay ,tình trạng ô nhiễm cho môi trường trở nên nghiêm trọng .Em hãy đề xuất những giải pháp nhằm làm cho môi trường xanh -sạch -đẹp
bài văn nghị luận ( không chép mạng )Viết một bình luận

Câu hỏi mới