Hơn nữa, tự học quả là một phương thuốc trị bệnh âu sầu. Theo bác sĩ E. Gờ-ron-nơ-veo (E. Groenevelt), người Ha

Hơn nữa, tự học quả là một phương thuốc trị bệnh âu sầu. Theo bác sĩ E. Gờ-ron-nơ-veo (E. Groenevelt), người Hà Lan, những bệnh nhân nào biết đọc sách cũng mai khỏe mạnh hơn những bệnh nhân khác. Nhiều bác sĩ Anh và Pháp, sau lời tuyên bố đó, làm những bảng thống kê các bệnh nhân trong các bệnh viện và thừa nhận ông E. Gờ-ron-nơ-veo có lí. [] (Nguyễn Hiến lê, Tự học một thú vui bổ ích).
1. Qua đoạn văn trên, tác giả Nguyễn Hiến Lê dã nêu ý kiến gì?
2. Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các câu trong đoạn?
3. qua việc phân tích văn bản trên, em hãy nêu đặc điểm của 1 văn bản có tính liên kết?
4. Các câu trong đoạn văn có tính liên kết như thế nào?
GIÚP MÌNH NHAAAAAAA.

1 bình luận về “Hơn nữa, tự học quả là một phương thuốc trị bệnh âu sầu. Theo bác sĩ E. Gờ-ron-nơ-veo (E. Groenevelt), người Ha”

 1. 1, Tác giả Nguyễn Hiến Lê đã nêu ý kiến rằng tự học là một phương thức trị âu sầu rất hiệu quả.
  2.Câu 1 là câu chủ đề. Các câu sau là câu đưa ra dẫn chứng, luận cứ làm rõ luận điểm ở câu chủ đề. 
  3, 
  – Hình thức: liên kết giữa các câu bằng quan hệ từ, lặp từ, thế từ
  – Nội dung: các luận điểm, ý kiến, dẫn chứng đều hướng đến làm rõ nội dung chủ đề. 
  4, Các câu trong đoạn văn được liên kết với nhau về mặt nội dung và cùng hướng đến làm rõ cho câu chủ đề đầu tiên.

  Trả lời

Viết một bình luận