I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) Đọc đoạn trích sau

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau
Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy
(Trích Hạt gạo làng ta Trần Đăng Khoa)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ:Nước như ai nấu/ Chết cả cá cờ là:
A. So sánh C. Ẩn dụ
B. Nhân hóa D. Hoán dụ
Câu 2. Từ lên trong câu thơ Cua ngoi lên bờ là:
A. Phó từ C. Danh từ
B. Động từ D. Tính từ
Câu 3. Các từ bảy, ba, sáu trong đoạn thơ trên là:
A. Phó từ C. Lượng từ
B. Số từ D. Chỉ từ
Câu 4. Hiệu quả của phép tu từ được sử dụng trong hai câu thơ Nước như ai nấu/Chết cả cá cờ là:
A. Gợi ra được sức nóng của nước, đồng thời gợi ra được nỗi vất vả, cơ cực của người nông dân. C. Gợi ra mức độ khắc nghiệt của thời tiết, làm hình ảnh hiện lên cụ thể hơn
B. Gợi ra được nỗi vất vả, cơ cực của người nông dân, làm hình ảnh hiện lên cụ thể hơn
D. Hình ảnh hiện lên cụ thể hơn, gợi được sức nóng của nước, mức độ khắc nghiệt của thời tiết; đồng thời gợi ra được nỗi vất vả, cơ cực của người nông dân.
Câu 5. Cặp câu thơ nào có sử dụng hình ảnh tương phản:
A. Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy C. Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
B. Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu D. Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Câu 6. Những giá trị của hạt gạo làng ta mà tác giả muốn khẳng định qua đoạn thơ là:
A. Hạt gạo là sự kết tinh của công sức lao động vất vả của con người lẫn tinh hoa của trời đất. C. Hạt gạo là sự kết tinh của tinh hoa của trời đất, mang cả giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần.
B. Hạt gạo là sự kết tinh của công sức lao động vất vả của con người lẫn tinh hoa của trời đất, mang cả giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần. D. Hạt gạo là sự kết tinh của công sức lao động vất vả của con người, mang cả giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần.
Câu 7. Từ sa trong câu thơ Giọt mồ hôi sa có nghĩa là:
A. Rơi xuống, lao xuống C. Đi xuống
B. Ngã xuống D. Đi đến một nơi nào đó
Câu 8. Cách gieo vần của đoạn thơ dưới đây là:
Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
A. Vần lưng C. Vần lưng, vần liền
B. Vần chân D. Vần chân, vần cáchViết một bình luận

Câu hỏi mới