I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) Đọc văn bản sau: MÈO ĂN CHAY Có một con mèo già, chậm chân, mắt mờ không vồ bắt được chuột nữa, bèn ng

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
MÈO ĂN CHAY
Có một con mèo già, chậm chân, mắt mờ không vồ bắt được chuột nữa, bèn nghĩ ra một kế để lừa đàn chuột trong nhà.
Một hôm, mèo già đeo tràng hạt, gõ mõ, tụng kinh và nói rằng từ nay nó không bắt chuột nữa vì nó tu hành nên kiêng ăn thịt sống, kiêng sát sinh. Lúc đầu, đàn chuột nửa tin, nửa ngờ. Nhưng mấy ngày sau vẫn thấy mèo ngồi niệm Phật và chỉ ăn rau. Có con thử lại gần mà mèo cũng không vồ nên chúng tin là mèo già tụng kinh, sám hối thật. Vì thế, đàn chuột thường nhởn nhơ đi lại cạnh mèo già, không còn lo bị mèo ăn thịt nữa.
Một buổi tối, cả đàn lại xếp hàng một đi qua chỗ mèo già ngồi để vào hang. Mèo ta biết thế, liền cho đàn chuột chui vào hang chỉ còn lại con cuối cùng, liền vồ lấy nuốt chửng. Hôm đầu, thấy thiếu một con thì chúng đâm hoang mang. Con chuột đầu đàn nghi là mèo già bắt, hôm ấy thử đi ở cuối cùng xem sự thể ra sao.
Mèo ta nhe răng, giơ vuốt ra vồ, chuột đầu đàn chỉ kịp kêu thét lên báo cho cả đàn rồi cũng bị mèo nuốt chửng.
Từ đó lũ chuột luôn nhắc rằng chớ có bao giờ tin những kẻ độc ác giả nhân giả nghĩa mà thiệt mạng.
Câu 1:Em có đồng tình với việc làm của mèo già không ?vì sao?
B. Sai
Câu 3: Trong câu văn: Một buổi tối, cả đàn lại xếp hàng một đi qua chỗ mèo già ngồi để vào hang. Thành phần trạng ngữ chỉ thời gian là :
A. cả đàn lại xếp hàng
B. Một buổi tối
C Để vào hang
D. Qua chỗ mèo già
Câu 4: Sắp xếp các sự việc sau theo trình tự hợp lí?
(1) Cả bầy chuột hoang mang, chuột đầu đàn thử đi cuối cùng để kiểm chứng và cũng bị mèo già tóm gọn.
(2) Mèo già không bắt được chuột, bèn nghĩ ra cách giả vờ ăn chay.
(3) Từ đó, đàn chuột không dám tin lời những kẻ độc ác, giả nhân giả nghĩa.
(4) Một hôm, mèo già vồ lấy con chuột cuối đàn.
(5) Đàn chuột thường nhởn nhơ đi lại cạnh mèo già, không còn lo bị mèo ăn thịt nữa.
A. (2) (5) (4) (1) (3)
B. (1) (5) (4) (3) (2)
C. (4) (3) (2) (1) (5)
D. (5) (2) (4) (1) (3)

1 bình luận về “I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) Đọc văn bản sau: MÈO ĂN CHAY Có một con mèo già, chậm chân, mắt mờ không vồ bắt được chuột nữa, bèn ng”

 1. 1.Theo em thì có hai luồng ý kiến:
  +Đồng ý với việc làm của mèo già vì do mắt mờ,đã già yếu không bắt được chuột ăn thóc nên đã nghĩ cách để bắt chuột dễ dàng hơn.
  +Không đồng ý với việc làm của mèo già vì giả nhân giả nghĩa,tính kế để bắt lũ chuột
  (Phần này là tự tư duy nên t nói theo ý kiến riêng)
  3-B
  -> Một buổi tối là trạng ngữ chỉ thời gian
  4-A
  Mạch sắp xếp:
  -Mèo già không bắt được chuột, bèn nghĩ ra cách giả vờ ăn chay.
  -Đàn chuột thường nhởn nhơ đi lại cạnh mèo già, không còn lo bị mèo ăn thịt nữa.
  -Một hôm, mèo già vồ lấy con chuột cuối đàn.
  -Cả bầy chuột hoang mang, chuột đầu đàn thử đi cuối cùng để kiểm chứng và cũng bị mèo già tóm gọn.
  -Từ đó, đàn chuột không dám tin lời những kẻ độc ác, giả nhân giả nghĩa.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới