Kể tên và nêu khái niệm các cách gieo vần của thơ ( vần lưng , vần cách ,vần chân , vần liền)

Kể tên và nêu khái niệm các cách gieo vần của thơ ( vần lưng , vần cách ,vần chân , vần liền)

1 bình luận về “Kể tên và nêu khái niệm các cách gieo vần của thơ ( vần lưng , vần cách ,vần chân , vần liền)”

 1. $#Kieukieusa$
  +Vần chân: Các tiếng ở cuối các câu vần với nhau. 
  + Vần lưng: Là vần được gieo vào giữa dòng thơ. 
  + Gieo vần liền: Là vần được gieo liên tiếp ở cuối các dòng thơ. 
  + Gieo vần cách: Là gieo các vần tách ra không liền nhau. 
  $\color{blue}{\text{kieukieusa}}$
  $\color{green}{\text{Chúc Cậu Học Tốt!}}$     

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới