Khi đang là hạt Cầm trong tay mình Chưa gieo xuống đất Hạt nằm lặng thinh. Khi hạt nảy mầm Nhú lên giọt sữa Mầm đã thì thầm

Khi đang là hạt
Cầm trong tay mình
Chưa gieo xuống đất
Hạt nằm lặng thinh.

Khi hạt nảy mầm
Nhú lên giọt sữa
Mầm đã thì thầm
Ghé tai nghe rõ.
*NÊU NỘI DUNG, NGHỆ THUẬT CỦA 2 KHỔ THƠ TRÊN

2 bình luận về “Khi đang là hạt Cầm trong tay mình Chưa gieo xuống đất Hạt nằm lặng thinh. Khi hạt nảy mầm Nhú lên giọt sữa Mầm đã thì thầm”

  1. – ND: hai khổ thơ nói về hạt khi còn chưa được gieo vào trong đất, chỉ nằm lặng thinh ở một góc; sau đó là quá trình nảy mầm, nhú lên thành cây. Đó là một quá trình kì diệu
    – NT: tác giả sử dụng nghệ thuật nhân hóa qua các từ “lặng thinh”, “thì thầm” nhằm diễn tả hạt mầm như một em bé có suy nghĩ, hành động, lời nói như con người

    Trả lời
  2. -Nội dung của hai khổ thơ trên là tả về sự phát triển theo từng giai đoạn của hạt giống cụ thể hơn là tác giả đã sử dụng nghệ thuật hoán dụ nêu ra đặc điểm của sự vật để chỉ sự vật.Nội dung của hai khổ thơ là muốn nói đến hạt lúa khi nảy mầm và phát triển.
                                                         Mình hiểu được như vậy thôi ạ! mong bạn thông cảm!

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới