Khi thuật lại sự việc người viết có sử dụng yếu tố miêu tả không? Lưu ý: các em cần ôn tập lai kiểu bài tự

Khi thuật lại sự việc người viết có sử dụng yếu tố miêu tả không?
Lưu ý: các em cần ôn tập lai kiểu bài tự sự?

2 bình luận về “Khi thuật lại sự việc người viết có sử dụng yếu tố miêu tả không? Lưu ý: các em cần ôn tập lai kiểu bài tự”

  1. Khi thuật lại 1 sự việc thì người viết cần sử dụng yếu tố miêu tả, người viết cần sử dụng yếu tố miêu tả để mô tả lại cho người đọc có thể hiểu và hình dung ra được

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới