Làm 1 bài thơ có 5 tiếng Làm 1 bài thơ có 4 tiếng (tự làm đừng chép câu ca dao hay thơ ở đâu nha mn cô e kill e mất:’) Nhanh,

Làm 1 bài thơ có 5 tiếng
Làm 1 bài thơ có 4 tiếng
(tự làm đừng chép câu ca dao hay thơ ở đâu nha mn cô e kill e mất:’)
Nhanh, hay = ctlhn

1 bình luận về “Làm 1 bài thơ có 5 tiếng Làm 1 bài thơ có 4 tiếng (tự làm đừng chép câu ca dao hay thơ ở đâu nha mn cô e kill e mất:’) Nhanh,”

 1. 5 tiếng :
  Ai yêu bác Hồ nhất
  Ai yêu tổ quốc ta
  Chỉ có sâu tận lòng
  Sâu tận con tim mình
  Mới cảm nhận điều đó
  Bản thân cố gắng chưa
  Để phấn đấu hơn nữa
  Bảo vệ non sông ta
  Vững bền nhất quốc gia .
  4 chữ :
  Em đây không sách vở
  Không nên người được đâu
  Anh chị không con chữ
  Cũng mò tìm việc thôi
  Cứ núp sau lưng mẹ
  Như chuột gà đào tổ
  Suốt ngày cứ chơi bời
  Làm gì cho đất nước 
  Xã tắc ngoài xa kia
  Liệu có còn học hành
  Để mai sau phấn đấu
  Thành con người cai trị .
  @HiuHiuLa

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới