Liệt kê các sự việc chính trong bài ” mèo ăn chay”

Liệt kê các sự việc chính trong bài ” mèo ăn chay”

1 bình luận về “Liệt kê các sự việc chính trong bài ” mèo ăn chay””

 1. Bài làm
  – Các sự việc chính trong văn bản ” Mèo ăn chay “
  + Có một con mèo già, chậm chân, mắt mờ không vồ bắt được chuột nữa, bèn nghĩ ra một kế để lừa đàn chuột trong nhà
  + Mèo già gõ mõ, tụng kinh kiêng sát sinh
  + Đàn chuột nửa tin nửa ngờ nhưng đến lúc có con lại gần thì mèo ta không làm gì
  + Một buổ tối đàn chiootj xếp hàng vào hang mèo ta rình bắt lấy con cuối bỏ vô ăn
  + Hôm sau thấy thiếu con chuột đầu đàn nghi mèo ta nên đứn cuối đúng vậy mèo ta định vồ con chuột hét lên báo co cả đàn
  + Từ đó nó không dám tin những kẻ độc ác giả nhân giả nghĩa mà thiệt mạng
  #Vocungluon….

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới