Mn giúp mik với , mik đg cần gấp Khái niệm thơ 4 chữ , 5 chữ trong bài lời của cây

Mn giúp mik với , mik đg cần gấp
Khái niệm thơ 4 chữ , 5 chữ trong bài lời của cây

1 bình luận về “Mn giúp mik với , mik đg cần gấp Khái niệm thơ 4 chữ , 5 chữ trong bài lời của cây”

 1. Khái niệm thơ 4 chữ, 5 chữ:
  – Thơ 4 chữ là thể thơ mỗi câu có 4 chữ, thường có nhịp 2//2.
  – Thơ 5 chữ là thể thơ mỗi câu có 5 chữ, thường có nhịp 2//3 hoặc 3//2.
  – Thơ 4 chữ, 5 chữ không giới hạn về: số câu thơ trong một khổ; số khổ thơ trong một bài.
  #$Lin$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới