Mọi người giúp em với ạ viết bảng kiểm điểm về việc khồng soạn văn ở nhà

Mọi người giúp em với ạ
viết bảng kiểm điểm về việc khồng soạn văn ở nhà

2 bình luận về “Mọi người giúp em với ạ viết bảng kiểm điểm về việc khồng soạn văn ở nhà”

 1.                            Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                            BẢN KIỂM ĐIỂM
  Em tên là: __________________
  Học sinh trường: _________________
  Hôm nay em viết bản kiểm điểm này về việc em đã không soạn văn khi ở nhà. Tại em học mấy môn khác mà em đã quên mất. Em chân thành xin lỗi cô và em hứa từ nay về sau em sẽ không bao giờ tái phạm việc đó lần nào nữa.
      Chữ kí PH                                                                                             Chữ kí HS
  (Kí, ghi rõ họ tên)                                                                               (Kí, ghi rõ họ tên)
  color[red]text[@BadMood]

  Trả lời
 2.                           Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
                                 Độc lập Tự do Hạnh phúc
                                            BẢN KIỂM ĐIỂM
  Kính gửi : 
  Họ và tên :
  Lớp 
  Trường 
  Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về việc em đã không chuẩn bị bài ở nhà.Vì do em chưa tựgiác tích cực ,tự giác làm bài. Em thấy lỗi này gây ảnh hưởng lớn tới lớp và làm cô phiền lòng.Em xin nhận lỗi và lần sau sẽ chăm chỉ học bài hơn .
  Chữ ký phụ huynh                                                Chữ ký học sinh
  (Ký, ghi rõ họ tên)                                                    (Ký,ghi rõ họ tên)                                                                         

  Trả lời

Viết một bình luận