Nêu các sự việc chính trong vb ngôi nhà trên cây

Nêu các sự việc chính trong vb ngôi nhà trên cây

2 bình luận về “Nêu các sự việc chính trong vb ngôi nhà trên cây”

 1. tốt-tô-chan gặp ya-sư-a-ki-chan và hỏi tại sao lại đi như thế ya-sư-a-ki-chan đã nói bị bại liệt
  – tốt-tô-chan hẹn cuộc gặp bí mật với ya-sư-a-ki-chan và mời ya-sư-a-ki-chan lên ngồi nhà trên cây của riêng tốt-tô-chan.
  – tốt-tô-chan kéo cái thang từ kho của bác quản trường rồi dựng vào chỗ chạc đôi, nhanh chóng leo lên rồi giữ chặt cho ya-sư-a-ki-chan leo lên
  – ya-sư-a-ki-chan không leo lên được vì quá yếu nên tốt-tô-chan đành nghĩ cách khác và đã kiếm được cái thang gấp, dựng thang lên chạc đôi để ya-sư-a-ki-chan trèo lên.
  – tốt-tô chan leo sau ya-sư-a-ki-chan tay đỡ chân đầu đỡ mông ya-sư-a-ki-chan và cũng lên được bậc cuối cùng của bậc thang.
  – tốt-tô-chan và ya-sư-a-ki-chan cuối cùng cũng có thể ngồi đối diện nhau trên cây và ngắm cảnh vật.

  Trả lời
 2. sự việc chính :
  – tốt – tô-  chan đã rủ gia – xư – ki đến ngôi nhà của mình 
  – gia – xư – ki đến được nhà của tốt – tô – chan thì 2 bạn nói chuyện với nhau rất vui

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới