Nêu cảm nghĩ của em về câu nói ” lời khen giôngs như mặt trời ” ko chép mạng

Nêu cảm nghĩ của em về câu nói ” lời khen giôngs như mặt trời ” ko chép mạng

2 bình luận về “Nêu cảm nghĩ của em về câu nói ” lời khen giôngs như mặt trời ” ko chép mạng”

  1. lời khen giống như mặt trời nhằm thể hiện lời khen như một vị thần cứu tinh giúp ta thoát khỏi bóng tối lời chê

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới