Nêu chủ đề và thông điệp bài thơ “lời của cây” của trần hữu thung

Nêu chủ đề và thông điệp bài thơ “lời của cây” của trần hữu thungViết một bình luận

Câu hỏi mới