nêu đặc điểm và yêu cầu của kiểu bài kể lại 1 sự kiện có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử

nêu đặc điểm và yêu cầu của kiểu bài kể lại 1 sự kiện có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử

1 bình luận về “nêu đặc điểm và yêu cầu của kiểu bài kể lại 1 sự kiện có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử”

 1. Bài làm
  MB: + Nêu được sự việc có thật liên quan đến nhân vật lịch sử ấy
           + Lí do người viết thu thập tư liệu
  TB: – Gợi lại bối cảnh lịch sử liên quan đến nhân vật hay sự kiện lịch sử
         – Thuật lại nội dung diễn biến nhân vật hay sự kiện lịch sử đó
        – Ý nghĩa của sự việc đối với cuộc sống và việc nhận thức của mọi người xung quanh ta về nhân vật sự kiện lịch sử ấy
  KB: Khẳng định ý nghĩa của sự việc hoặc nêu cảm nhận của chính mình người viết
  #chihoang2626

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới