Nêu một số phép liên kết thường dùng? Cho ví dụ? Ngoài sách

Nêu một số phép liên kết thường dùng? Cho ví dụ? Ngoài sách

1 bình luận về “Nêu một số phép liên kết thường dùng? Cho ví dụ? Ngoài sách”

 1. Có các phép liên kết chính sau đây:
  phép lặp
  VD Học bài là một thói quen tốt. Nếu chăm chỉ học bài thì bạn sẽ thành công trong tương lai. 
  Học bài lặp lại 2 lần
  phép thế
  VD Nghe chuyện Phù Đổng Thiên Vương, tôi tưởng tượng đến một trang nam nhi, sức vóc vạm vỡ
  phép liên tưởng
  VD Trâu đã già. Đôi sừng kềnh càng như hai cánh nỏ. Ta thấy cái chung là con trâu, cái riêng là sừng.
  phép nghịch đối
  VD
  phép nối
  VD Mẹ nói, miệng mỉm cười. Nhưng tôi biết mẹ có điều không vui
  Từ “nhưng” liên kết

  Trả lời

Viết một bình luận