nêu tác dụng của việc mở rộng thành phần trạng ngữ, thành phàm chính trong câu. Lấy ví dụ minh họa

nêu tác dụng của việc mở rộng thành phần trạng ngữ, thành phàm chính trong câu. Lấy ví dụ minh họa

2 bình luận về “nêu tác dụng của việc mở rộng thành phần trạng ngữ, thành phàm chính trong câu. Lấy ví dụ minh họa”

 1. Tác dụng của việc mở rộng thành phần trạng ngữ, thành phần chính trong câu: giúp cung cấp đầy đủ thông tin, đặc điểm, tính chất của sự vật, sự việc, hiện tượng được nhắc đến trong câu. Diễn đạt trở nên chi tiết, cụ thể.
  Ví dụ:
  -Mở rộng thành phần trạng ngữ.
  +Sáng, em đi học.
  +Một sáng tinh mơ, em đi học.
  -> Mở rộng trạng ngữ bằng cụm danh từ
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{Phụ trước}&\text{Trung tâm}&\text{Phụ sau}\\\hline \text{Một}&\text{sáng }&\text{tinh mơ}\\\hline \end{array}
  => Bổ sung thông tin về đặc điểm của buổi sáng( tinh mơ) qua đó người đọc dễ hiểu, biết cụ thể thời gian, đặc điểm…

  Trả lời
 2. TD:-Mở rộng thành phần chính bằng cụm từ : ->có thể giúp câu cung cấp đc nhiều thông tin hơn cho ng đọc , ng nghe
  VD: Trời/mưa 
  ->VN”mưa”là một từ 
         Trời/mưa tầm tã 
  ->VN”mưa tầm tã”là một cụm từ
  ->cụ thể mức độ trời mưa

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới