nếu thay câu chuyên thỏ và rùa bằng 2 con thỏ hoặc 2 con rùa thi với nhau thì câu chuyện có thay đổi không vì sao

nếu thay câu chuyên thỏ và rùa bằng 2 con thỏ hoặc 2 con rùa thi với nhau thì câu chuyện có thay đổi không vì saoViết một bình luận

Câu hỏi mới