Nghị luận xã hội về câu tục ngữ “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

Nghị luận xã hội về câu tục ngữ “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

1 bình luận về “Nghị luận xã hội về câu tục ngữ “ăn quả nhớ kẻ trồng cây””

 1. “Câu tục ngữ ‘ăn quả nhớ kẻ trồng cây'” có nghĩa đơn giản là khi ta hưởng thành quả, chúng ta phải nhớ đến người đã đóng góp vào thành quả đó và biết ơn họ. Từ câu tục ngữ này, chúng ta có thể rút ra nhiều giá trị về xã hội.
  Trước tiên, câu tục ngữ này nhắc nhở chúng ta phải tôn trọng người khác và công lao của họ. Không ai có thể thành công độc lập và không ai có thể đạt được mục tiêu của mình mà không có sự giúp đỡ của người khác. Vì vậy, chúng ta cần biết ơn và tôn trọng những người đã giúp đỡ chúng ta trên con đường thành công.
  Thứ hai, câu tục ngữ này khuyến khích chúng ta phải đối xử với người khác một cách công bằng. Khi ta nhớ đến người đã trồng cây, chúng ta cũng phải nhớ đến những người khác đã đóng góp vào thành quả đó. Điều này cho thấy rằng một sự thành công không phải chỉ là do một người hay một nhóm người làm được, mà nó còn phụ thuộc vào những người khác nữa. Do đó, chúng ta phải đối xử với tất cả mọi người một cách công bằng và trân trọng, không chỉ với những người đã giúp đỡ mình.
  Cuối cùng, câu tục ngữ này cho thấy rằng chúng ta cần phải biết ơn và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trong cuộc sống, chúng ta thường bận rộn với những việc hàng ngày và có thể bỏ qua những điều quan trọng và đáng trân trọng. Tuy nhiên, khi ta nhớ đến người đã trồng cây và đóng góp vào thành quả của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng có nhiều điều trong cuộc sống cần phải được biết ơn và trân trọng hơn.
  Tóm lại, câu tục ngữ “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là một lời nhắc nhở quan trọng về tình cảm biết ơn và tôn trọng người khác trong cuộc sống. Chúng ta cần phải nhớ đến những người đã giúp đỡ chúng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới