Nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tục ngữ: `+` Nhất thì, nhì thục `+` Mống đông vồng tây `+` Tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông

Nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tục ngữ:
`+` Nhất thì, nhì thục
`+` Mống đông vồng tây
`+` Tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông
Viết một bình luận