“Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo” khiến em liên tưởng đến câu tục ngữ nào?

“Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo” khiến em liên tưởng đến câu tục ngữ nào?

2 bình luận về ““Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo” khiến em liên tưởng đến câu tục ngữ nào?”

 1. “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo” khiến em liên tưởng đến câu tục ngữ nào?
  => Câu tục ngữ em liên tưởng đến qua câu:”Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo”là : 
  -Dao có mài mới sắc, người có học mới nên. Dốt đến đâu học lâu cũng biết.
  -Có cày có thóc, có học có chữ.
  -Có công mài sắt , có ngày nên kim
  -… 

  Trả lời

Viết một bình luận