Nhận biết và phân tích tác dụng của phép nhân hóa có trong câu sau: a,Cây dừa Sải tay Bơi Ngọn mùng tơi nhảy múa b,Em

Nhận biết và phân tích tác dụng của phép nhân hóa có trong câu sau:
a,Cây dừa
Sải tay
Bơi
Ngọn mùng tơi nhảy múa
b,Em hỏi câu kow nia
gió mày thổi về đâu
Về phương mặt trời mọc….
c,Bác Giun đào đất suốt ngày
Hôm qua chết dưới bóng cây sau nhà
gấp lắm ạ

1 bình luận về “Nhận biết và phân tích tác dụng của phép nhân hóa có trong câu sau: a,Cây dừa Sải tay Bơi Ngọn mùng tơi nhảy múa b,Em”

 1. A, $\textit{cây dừa sải tay bơi}$
  ⇒  Cây dừa được nhân hóa như người đang bơi giữa sông
  $\textit{Ngọn mùng tơi/Nhảy múa}$
  → Nhân hóa : Mưa rơi vào ngọn mùng tơi mềm khiến mùng tơi ghé xuống nhảy như ng đang nhảy múa
  $\text{B, Em hỏi cây kơ-nia}$ 
   Kiểu nhân hóa trò chuyện, xưng hô với vật như đối với người.
  $\text{C, Bác Giun/ đào đất}$
  Nhân hóa qua từ Bác giun → Dùng những từ vốn để xưng hô với ng để xưng với vật
  Nhân hóa →   Biến hành động của vật khác(ở đây là con vật) mang hành động của con người

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới